Prietenia celor distinşi şi bogaţi

De ce au oamenii distinşi şi foarte bogaţi aşa de puţin simţ pentru prietenie? Au mai puţină nevoie sufletească.

Pentru majoritatea dintre ei este mai important să îşi satisfacă pasiunile, să se dea pradă plăcerilor ameţitoare şi narcotizante, întotdeauna să savureze, să fie dezmierdaţi, lăudaţi, onoraţi.

De persoanele egale lor sunt despărţiţi prin gelozie, invidie şi alte patimi; pe cei mai mari decât ei îi caută numai când au nevoie de favoarea lor pentru motive egoiste şi ambiţionate. Pe cei mai prejos de ei şi pe săraci îi ţin la o asemenea distantă de ei, încât nu acceptă să afle de la ei nici adevărul şi nu suferă nici gândul de a se face egali cu ei.

Până şi la cei mai buni dintre ei se trezeşte mai devreme sau mai târziu concepţia că ar fi făcuţi dintr-o stofă mai bună, iar asta omoară atunci prietenia.

***

Traducere din germană din: Adolph Freiherr Knigge: Über den Umgang mit Menschen (Despre relaţiile umane), Partea a II-a, Capitolul 6:  Despre relaţia între prieteni,  traducere din germană în româneşte de Silvia I. Zimmermann.

Anunțuri