Prietenia celor distinşi şi bogaţi

De ce au oamenii distinşi şi foarte bogaţi aşa de puţin simţ pentru prietenie? Au mai puţină nevoie sufletească.

Pentru majoritatea dintre ei este mai important să îşi satisfacă pasiunile, să se dea pradă plăcerilor ameţitoare şi narcotizante, întotdeauna să savureze, să fie dezmierdaţi, lăudaţi, onoraţi.

De persoanele egale lor sunt despărţiţi prin gelozie, invidie şi alte patimi; pe cei mai mari decât ei îi caută numai când au nevoie de favoarea lor pentru motive egoiste şi ambiţionate. Pe cei mai prejos de ei şi pe săraci îi ţin la o asemenea distantă de ei, încât nu acceptă să afle de la ei nici adevărul şi nu suferă nici gândul de a se face egali cu ei.

Până şi la cei mai buni dintre ei se trezeşte mai devreme sau mai târziu concepţia că ar fi făcuţi dintr-o stofă mai bună, iar asta omoară atunci prietenia.

***

Traducere din germană din: Adolph Freiherr Knigge: Über den Umgang mit Menschen (Despre relaţiile umane), Partea a II-a, Capitolul 6:  Despre relaţia între prieteni,  traducere din germană în româneşte de Silvia I. Zimmermann.

Anunțuri

Străluceşte cu propria ta lumină

Nu demasca niciodată cu josnicie slăbiciunile semenilor tăi pentru a te ridica asupra lor! Nu arăta greşelile şi rătăcirile altora pentru a ieşi în evidenţa strălucind pe socoteala lor!

Nu pune pe socoteala ta ceea ce este meritul altora!

Dacă ai parte de atenţie şi apreciere pe motivul că aparţii de o personă distinsă, nu te lăuda cu acest lucru, fii mai bine modest şi conştient de faptul că totul ar putea dispărea dacă apari singur!

Caută însă să câştigi pe cont propriu pentru a fi onorat pentru propria persoană!

Fii mai bine o mică lampă care luminează un colţ intunecat cu lumina sa proprie decât o mare lună a unui soare străin sau chiar un trabant al unei planete!

***

Din: Adolph Freiherr Knigge: Über den Umgang mit Menschen (Despre relaţiile umane), Partea I, Capitolul 1: Observaţii generale şi reguli privind relaţiile umane, traducere din germană în româneşte de Silvia I. Zimmermann.