A face excepţii este foarte periculos

Fii ferm! A face excepţii este foarte periculos şi asta duce mai departe, de la nimicuri  pâna la lucruri mari.

Fereşte-te însă şi să faci o convingere din ceva ce nu valorează convingerea, ori să pui preţ pe nimicuri, căci asta poate fi mai prosteşte decât să rămâi aşa-ziselori convingeri (adică unui comportament, căruia îi lipseşte orice motiv raţional sau care nu are altă cauză decât încăpăţânarea ori suspiciunea pe nedrept ori inscuzabila incapacitate de servitudine) atâta timp şi atât de încăpăţânat loial, până să-ţi pierzi cu totul toată dragostea şi aprecierea celor buni.

***

Adolph Freiherr Knigge: Über den Umgang mit Menschen (Despre relaţiile umane), ediţia a 16-a, Hah’nsche Buchhandlung, 1878, pag. 22 [traducere din germană: Silvia Irina Zimmermann].

Anunțuri

Fantezia ne pictează oamenii aşa cum i-am vrea noi

fantezia

Însă până şi dintre oamenii care îţi sunt asemenea ca poziţie socială, avere, vârstă şi calităţi,

doar pe prietenia îndelungată a acelora poţi conta, care nu sunt stăpâniţi de pasiuni josnice, înfocate sau stupide şi care nu îşi schimbă năravul după cum bate vâtul.

Cine se lasă pradă plăcerilor şi distracţiilor fără de frâu, cine sacrifică totul pentru râvne sălbatice, pentru voluptate, beţie şi blestematul joc; acela al cărui demon este cinstea falsă, aurul sau propria personă, cine este şovăitor în principii şi hotărâri, cine are un caracter care poate fi apăsat ca ceara în orice formă, acela îţi poate fi cel mult un bun companion, dar nu va fi niciodată un prieten durabil, credincios.

Îndată ce este vorba de renegare, de jertfire, de statornicie şi fermitate, un astfel de individ te va lăsa baltă; vei sta de unul singur şi te vei simţi înşelat, cu toate că te-ai înşelat tu singur alegând fără prudenţă.

Dar aşa se întâmplă adesea în viaţă, când fantezia ne pictează oamenii aşa cum am vrea noi mai bine să arate şi când la urmă descoperim cu supărare că natura nu a făurit originalul la fel precum pictura.

***

Traducere din germană din: Adolph Freiherr Knigge: Über den Umgang mit Menschen (Despre relaţiile umane),  Partea a II-a, Capitolul 6: Despre relaţia între prieteni, traducere din germană în româneşte de Silvia I. Zimmermann.