Nu te lăuda prea gălăgios

Nu te lăuda însă nici prea gălăgios cu starea ta norocoasă! Nu întinde prea sclipitor întreaga ta splendoare, bogăţia ta şi talentele tale! Oamenii rareori îndură atâta superioritate fără cârteală şi invidie. De acea nu obliga prea mult nici pe alţii! Nu te angaja exagerat pentru semenii tăi!

Lumea părăseşte în grabă pe binefăcătorul abuziv aşa cum ar fugi şi de creditorul pe care nu-l poate plăti. Astfel fereşte-te de a deveni prea mare în ochii fraţilor tăi, căci fiecare cere prea mult de la tine iar o singură rugăminte nesatisfăcută sterge într-o clipă din memoria lor miile de binefaceri împlinite cu adevărat de tine.

***

Traducere din germană din: Adolph Freiherr Knigge: Über den Umgang mit Menschen (Despre relaţiile umane), Partea I, Capitolul 1: Observaţii generale şi reguli privind relaţiile umane,  traducere din germană în româneşte de Silvia I. Zimmermann.

Anunțuri