Intereseaza-te de ceilalţi

Interesează-te de ceilalţi, dacă vrei ca ceilalţi să se intereseze de tine!

Cine e dezinteresat, lipsit de simţul prieteniei, de bunăvoinţă şi de dragoste, cine se iubeşte doar pe sine, acela rămâne părăsit când va căuta simpatia altora. Participarea este mirodenia relaţiei, şi la drept vorbind este întocmai esenţa ei.

Egoistul nu apreciază sociabilitatea, ci doar să se audă pe sine şi să conducă singur discuţia.

***

Traducere din germană din: Adolph Freiherr Knigge: Über den Umgang mit Menschen (Despre relaţiile umane), 16. Ausgabe, 1878, Capitolul 1: Observaţii generale şi reguli privind relaţiile umane, traducere din germană în româneşte de Silvia I. Zimmermann.

Anunțuri